perjantai 30. tammikuuta 2015

YRITYKSILLE - Green Tourism of Finland GTF® - kestävä matkailu

YRITYKSILLE - Green Tourism of Finland GTF®-travel finland-matkailu suomi-environmental sustainability-holidays-wellbeing-nature


Kestävän matkailun palveluja tuottaville yrityksille

Hyvä kestävästä matkailusta kiinnostunut yrittäjä!
Green Tourism of Finland GTF® - laatujärjestelmä  edistää  kestävää kehitystä matkailun ja vapaa-ajan palveluissa. Merkkiä käyttävät yritykset ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista, minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista työllisyyttä. Palvelujen tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa  henkilökohtaista suhdetta luontoon.
GTF®- palvelumerkin haltijat tai tavaramerkin haltijoiden valtuuttama taho arvioi kunkin yrityksen, organisaation, yksittäisen tuotteen tai palvelun kohdalla tavaramerkkiehtojen myöntöperusteiden toteutumisen. Palvelumerkki voidaan myöntää yrityksille, jotka tuottavat majoitus-, ravintola-, kulttuuri-, hyvinvointi- sekä ohjelmapalveluita. Ohjelmapalveluille merkki myönnetään tuotekohtaisesti.
Hakuprosessi alkaa tarvittavien dokumenttien toimittamisella ja sisältää vähintään yhden yritysvierailun. Kokonaisuudessaan hakuprosessi kestää maksimissaan 6 kk.
Lisää tietoa GTF®- palvelumerkin kriteereistä ja hakuprosessista:TÄSTÄ
Yleistä tietoa:Avaindokumenttiin
Ohjeet merkin käyttöön:Ohjeita GTF-palvelumerkin käyttöön
ArviointilomakeArviointilomake  -M - yrityksille

Tunnetko kuuluvasi joukkoomme? Ole hyvä ja ota yhteyttä!
Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki 
greentourism@greentourism.fi