torstai 13. marraskuuta 2014

YLEISTÄ GREEN TOURISM OF FINLAND GTF®- YMPÄRISTÖMERKISTÄ

Green Tourism of Finland GTF® –YMPÄRISTÖMERKKI (jäljempänä GTF)  tukee ja edistää kestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa. Kestävällä kehityksellä on niin taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin ulottuvuus. Merkkiä käyttävät tuotteet ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista, minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista työllisyyttä. Niiden tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa asiakkaan henkilökohtaista  suhdetta luontoon. GTF- Ympäristömerkin haltijat tai tavaramerkin haltijoiden valtuuttama taho arvioi kunkin  käyttölupaa hakevan yrityksen, organisaation, yksittäisen tuotteen tai palvelun kohdalla tavaramerkkiehtojen myöntöperusteiden toteutumisen. Ohjelmapalvelutuotteiden kohdalla merkki on tuotekohtainen.  Lisää tästä Linkistä   Sekä Verkkosivuilta 

Yhteystiedot:
Green Tourism of Finland GTF®  Ympäristömerkki 
Sähköposti: greentourism(at)greentourism.fi
Puhelinnumero: +358403221404