keskiviikko 6. helmikuuta 2013

YRITYKSILLE - Green Tourism of Finland GTF®-matkailu-kestava matkailu

YRITYKSILLE - Green Tourism of Finland GTF®-majoitus-matkailu suomi-kestava matkailu-fi-hyvinvointi-kulttuuri-luontomatkailu

Kestävän matkailun palveluja tuottaville yrityksille

Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki ja  laatujärjestelmä edistää  kestävää kehitystä matkailun ja vapaa-ajan palveluissa. Merkin käyttöoikeuden saaneet yritykset/palvelut ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista, minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista työllisyyttä. Palvelujen tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa  henkilökohtaista suhdetta luontoon.
GTF®- Ympäristömerkin haltijat tai merkin haltijoiden valtuuttama taho arvioi kunkin yrityksen, organisaation, yksittäisen tuotteen tai palvelun kohdalla tavaramerkkiehtojen myöntöperusteiden toteutumisen. Palvelumerkki voidaan myöntää yrityksille, jotka tuottavat majoitus-, ravintola-, kulttuuri-, hyvinvointi- sekä erityyppisiä ohjelmapalveluita. Ohjelmapalveluille merkki myönnetään tuotekohtaisesti.
Hakuprosessi alkaa tarvittavien dokumenttien toimittamisella ja sisältää vähintään yhden yritysvierailun. Kokonaisuudessaan hakuprosessi kestää maksimissaan 6 kk.
Lisää tietoa GTF®- Ymåpäroistömerkin kriteereistä ja hakuprosessista:TÄSTÄ
Yleistä tietoa:Avaindokumenttiin
Ohjeet merkin käyttöön:Ohjeita GTF-Ympäristömerkin käyttöön
ArviointilomakeArviointilomake  -M - yrityksille

Tunnetko kuuluvasi joukkoomme? Ole hyvä ja ota yhteyttä!