sunnuntai 3. helmikuuta 2013

Kriteerit suomeksi Green Tourism of Finland GTF® - Ympäristömerkki

5. GTF -TUOTTEIDEN KRITEERIT

5.1. Yleiset kriteerit (tilapalvelu-, ohjelmapalvelu- ja ruokailuyritykset)

5.1.1. Ympäristöohjelma ja ohjelmapalvelutuotteen arviointilomake

Ympäristöohjelma vaaditaan kaikilta ruoka- ja tilapalveluita järjestäviltä tahoilta. Se
määrittää käytännön tasolla kiinteässä paikassa tapahtuvan toiminnan (liittyen mm.
energian, raaka-aineiden ja veden säästöön, jätteiden käsittelyyn ja hankintoihin).

Ohjelmapalvelutuotteelta erillistä ympäristöohjelmaa ei vaadita, sillä sen katsotaan olevan
lähinnä immateriaalinen eikä paikkaan sidottu. Ohjelmapalvelutuotteelta vaaditaan sen
sijaan täytettynä ohjelmapalveluiden arviointilomake, joka palvelumerkkien omistajien
taholta hyväksytään. Arviointilomake sisältää tuotteen käsikirjoituksen sekä tuotemerkkien
kriteereihin liittyviä kysymyksiä tuotteen sisällöstä. Käsikirjoituksen tulee olla niin
yksityiskohtainen, että siitä saa selkeän kuvan siitä, mitä tuotteen aikana tapahtuu.

Ympäristöohjelma on kirjallisessa muodossa ja se säilytetään niin, että se on asiakkaan
nähtävissä pyynnöstä (kansiossa yrityksessä) sekä mielellään myös yrityksen nettisivuilla.
Sekä ympäristöohjelma että arviointilomake päivitetään vähintään kahden vuoden välein tai
silloin, kun tuotteessa, toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä
muutoksia. Päivitetty ympäristöohjelma tai arviointilomake toimitetaan hyväksyttäväksi
palvelumerkin haltijoille.

Avain GTF® - palvelumerkin käyttöön


Palvelumerkin haltijoilla on oikeus esittää muutosehdotuksia ympäristöohjelmaan sekä
arviointilomakkeen perusteella ohjelmapalvelutuotteeseen tai tarpeelliseksi katsoessaan evätä
merkin käyttöoikeus, mikäli katsovat, ettei tuote täytä tuotemerkin kriteereitä.

Ympäristöohjelmana käytetään joko palvelumerkin haltijoiden toimittamia kriteereitä tai
muita matkailualan ympäristöjärjestelmiä (esim. ECEAT. Sisällön pitää täyttää tietty taso,
sovitaan tapauskohtaisesti). Ympäristöohjelman vaatimuksia kiristetään säännöllisin
väliajoin. Tämä jatkuva parantaminen on perusteltua, koska


5.1.2. Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma vaaditaan sekä majoituspalveluita järjestäviltä tahoilta että
ohjelmapalveluyrittäjiltä. Ohjelmapalveluyrittäjän käyttämässä toimintaympäristössä tulee
olla voimassa oleva turvallisuussuunitelma ja yrittäjän tulee olla siihen tutustunut.
Ohjelmapalveluyrittäjilla on voimassa oleva EA1-kortti ja he kantavat mukanaan EA-
välineitä. Myös majoituspalveluita järjestävän yrityksen henkilökunnalla tai osalla
henkilökuntaa on valmius antaa ensiapua.

5.1.3. Paikallisuuden korostaminen

Käytetään ensisijassa paikallisia tuotteita ja palveluita ja työllistetään paikkakuntalaisia. Jos
kohteessa on myynnissä matkamuistoja ja muita tuotteita, ovat ne paikallisesti tuotettuja,
tarkoituksenmukaisia ja ympäristöystävällisiä.

5.1.4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista

Tiedotus avointa ja vuorovaikutteista. Harhaanjohtavaa/ ei totuudenmukaista mainontaa ei
käytetä. Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa. Esimerkiksi nettisivuilla tai
painetuissa esitteissä ei voida käyttää kuvamateriaalia harvinaisista kasveista tai
luonnonympäristöstä, joita alueella ei ole tai toiminnasta, joka on ristiriidassa
luonnonsuojelun tai GTF:n toimintaperiaatteiden kanssa (esim. moottorikelkkailusta).

5.1.5. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä

Palvelun tuottamisessa ei käytetä alihankkijoita, jotka eivät kuulu palvelumerkin piiriin.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakkaille annetaan mahdollisuus antaa
palautetta sähköisesti yrityksen internetsivuilla. Tämän lisäksi asiakastyytyväisyyttä seurataan
säännöllisesti keräämällä asiakkailta palautetta kirjallisessa muodossa. Palautelomakkeena
voidaan käyttää GTF-merkin internetsivuilta ladattavissa olevaa versiota. Palautelomake
jaetaan 2-3 henkilölle/ ryhmä, kunnes 25 täytetyn ja palautetun lomakkeen raja täyttyy.

Ympäristöongelmat kasvavat edelleen ja muuttavat luonnettaan
Asiakkaiden ympäristötietoisuus kasvaa ja vaateet lisääntyvät myös sitä kautta
Lainsäädäntö tiukkenee
Kilpailu ympäristölaadun osoittamisessa kiristyy, kilpailuedun säilyttäminen


Vuoden aikana kertyneestä palautteesta täytetään yhteenvetolomake, joka toimitetaan GTF-
palvelumerkin haltijoille tammikuun 15. päivään mennessä. Palaute kerätään jokaisesta
GTF-merkitystä tuotteesta erikseen. Tila- ja ruokailupalveluilla asiakaspalaute kerätään
laittamalla palautelaatikko lomakkeineen näkyvälle paikalla ja säännöllisesti pyytämällä
asiakkaita jättämään palautetta. Tunnustetaan asiakaspalautteen tärkeys erityisesti
ohjelmapalveluiden sisällön kehittämiseksi.

5.1.6. Julkisen liikenteen käytön tukeminen

Tiedostetaan, että suurimmat ympäristövaikutukset matkailussa syntyvät usein
lomapaikkakunnalle saapumisessa. Tähän pyritään vaikuttamaan tukemalla asiakkaan
mahdollisuutta saapua paikalle julkisella liikenteellä (junalla tai linja-autolla, mahdollisesti
myös kimppakyydillä). Markkinoinnissa asiakkaalle kerrotaan aina mahdollisuuksista saapua
paikalle julkisilla liikennevälineillä. Junalla, bussilla tai polkupyörällä saapuvalle asiakkaalle
järjestetään ilmainen kuljetus asemalta majoituskohteeseen ja takaisin TAI annetaan jokin
muu etu (hinnanalennus, ilmainen saunavuoro, ilmainen aamupala jne.).

Majoituskohteessa tuetaan asiakkaan mahdollisuuksia liikkua ympäristössä ilman autoa
tarjoamalla karttoja, paikallisliikenteen aikatauluja tai esim. polkupyöriä asiakkaan käyttöön.

Green Tourism of Finland GTF®
Anttilantie 7
82380 Tolosenmäki

Puhelin: 040 3221404
Sähköposti: greentourism@greentourism.fi
Skype: green.tourism11
Criteria for Green Tourism of Finland GTF® - Trademark