torstai 1. syyskuuta 2016

Arvoisa matkailuyrittäjä! Green tourism of Finland - Ympäristömerkki - Eco-Label

Hyvä kestävästä kehityksestä kiinnostunut matkailuyrittäjä!

Green Tourism of Finland® – Ympäristömerkki edistää

kestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa. Merkkiä käyttävät

tuotteet ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta

kulttuurista, minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista

työllisyyttä. Niiden tavoitteena on lisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä

hyvinvointia ja vahvistaa asiakkaan henkilökohtaista suhdetta luontoon.

GTF- Ympäristömerkin haltijat tai  haltijoiden valtuuttama taho

arvioi kunkin yrityksen, organisaation, yksittäisen tuotteen tai palvelun

kohdalla tavaramerkkiehtojen myöntöperusteiden toteutumisen.

Ympäristömerkki voidaan myöntää yrityksille, jotka tuottavat majoitus,- tilapalveluita,

ruokailupalveluita ja ohjelmapalveluita. Ohjelmapalveluille merkki

myönnetään tuotekohtaisesti.

Hakuprosessi alkaa tarvittavien dokumenttien toimittamisella ja sisältää

vähintään yhden yritysvierailun. Kokonaisuudessaan hakuprosessi kestää

maksimissaan 6 kk.

Tunnetko kuuluvasi yrityksesi kanssa joukkoomme? Ole hyvä ja ota yhteyttä!

Green Tourism of Finland®

Anttilantie 7

82380 Tolosenmäki

Puhelin: 040 3221404

Sähköposti: greentourism@greentourism.fi
           

Lisää tietoa GTF- palvelumerkin kriteereistä ja hakuprosessista:

Yleistä tietoa: AVAINDOKUMENTTIIN

Ohjeet merkin käyttöön: Ohjeita GTF- ympäristömerkin käyttöön

Esitteitä ja muita ohjeita sekä perustietoa Green Tourism of Finland Ympäristömerkistä

Green Tourism of Finland - Ympäristömerkki Eco-Label

Green Tourism of Finland - Majoitus eco-label

Green Tourism of Finland - Ympäristömerkki Hyvinvointi kulttuuri